SHREE DAKSHIN BHARAT LOHANA SAMAJ

Registered Office : Shreeji Alloy Steel Center, 3 Banki Navab Street, Bangalore.

Administrative Office : B4, SIDCO, Industrial Estate, Villiwakkam, Chennai 600049 (Tamilnadu)

SHREE MANGALORE LOHANA MAHAJAN

President

SHRI VIJAY K JASANI

 98862 24411

Secretary

SHRI DEEPAK R KARIA

 98441 34611

Treasurer

SHRI MAYUR R SHAKRANI

 93435 60371

Vice President

SHRI DHIRENDRA I ROOPABHIDA

 94481 42142

Joint Secretary

SHRI KETAN N VASANI

 98860 20738

Joint Treasurer

SHRI JEETHEN D VASANI

 93427 86848

IM. PAST PRESIDENT

SHRI BHUPENDRA R RAJ

 98867 52002

IM. PAST SECRETARY

SHRI NEELESH D SINGALA

 93433 54487

Yuvak Mandal

President

Shri SIDDHARTH J VASANI

74060 81302

Vice President

Shri ANKIT A JASANI

99864 58485

SECRETARY

Shri RIDDHI Y VASANI

98868 31207

JOINT SECRETARY

Shri AMAR RAJ

91487 31230

TREASURER

Shri DHRISHIT M SAKRANI

82775 62463

JOINT TREASURER

Shri MILAN J KOTECHA

95906 96939

Mahila Mandal

President

SMT. SAROJBEN Y VASANI

81474 29199

VICE President

SMT. MANISHABEN K VARDHAN

99863 58446

SECRETARY

SMT. SONALBEN R VASANI

99003 24211

JOINT SECRETARY

SMT. PRERNABEN A VASANI

97314 38010

TREASURER

SMT. VIGHNABEN M SAKRANI

9481514854

JOINT TREASURER

SMT. MEENABEN D RUPABHIDA

94486 09220