SHREE DAKSHIN BHARAT LOHANA SAMAJ

Registered Office : Shreeji Alloy Steel Center, 3 Banki Navab Street, Bangalore.

Administrative Office : B4, SIDCO, Industrial Estate, Villiwakkam, Chennai 600049 (Tamilnadu)

MANN MEETH 2021 (ONLINE MATRIMONIAL EVENT, OPEN FOR ALL GUJARATIS)    CLICK HERE
SHREE COIMBATORE LOHANA MAHAJAN

President

SHRI divyesh h. thakkar

 93447 99990

divyeshcbe@gmail.com

Secretary

SHRI hemant d. khant

 98422 36676

hemantkhant@yahoo.in

Treasurer

SHRI piyush v. thakker

 98945 03030

rainbowcbe541002@gmail.com

Immediate past President

SHRI rajesh modi

 76678 11286

Vice President

SHRI Sachin Kotecha

 93448 57652

Joint Secretary-1

SHRI Bimal Cholera

 94433 80701

Joint Secretary-2

SHRI Jinesh Dattani

 90430 16855

Committee Members

Shri Bhaskar G. Powani

  93603 15559

Shri Bhupesh Samani

  98422 73704

Shri Deepak Davda

  98940 96101

Shri Mandhar m. Majithia

  93447 91000

Shri Mihir K. Jobanputra

  94433 77671

Shri Nainesh Tanna

  96985 93200

Shri Suryakumar Chothani

  98430 44999

Shri Vijay H. Popat

  97877 25853

Advisory Committee

Shri Aswin C. Thakker

  98422 75777

Shri Hiren J. Thakker

  94422 31556

Shri Prakash M. Majithia

  94433 70110

Shri Pratap Gokuldas

 98422 31945

Shri Pravin J. Pujara (baba)

 98430 72195

Shri Suresh Gokuldas

 98430 31114

Shri Suresh Mangaldass

 98422 22586

Shri Vijaykumar N. Radia

 93448 40406

Shri Vinod V. Thakker (Rainbow)

 93441 66696